ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1. Είναι εξοικοιωμένοι με τα μικροθρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα τρόφιμα (βιταμίνες, ανόργανα), με τα συστατικά που καθορίζουν τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες και με τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. 2.έχουν επεξεργασθεί στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων αναφορικά με τις ημερήσιες ανάγκες, βιοδιαθεσιμότητα, ανώτατα όρια χρήσης επιλεγμένων βιταμινών, ανόργανων συστατικών και προσθέτων στα φροντιστήρια

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μικροθρεπτικά συστατικά τροφίμων (ανόργανα συστατικά, βιταμίνες). Συστατικά που καθορίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. Πρόσθετες ύλες τροφίμων.

Βιβλιογραφία

Διδακτικές σημειώσεις (Βιταμίνες, Γ, Μπλέκας) Διδακτικές σημειώσεις (Ανόργανα συστατικά, Μ. Τσιμίδου) Διδακτικές σημειώσεις (Επιλεγμένα πρόσθετα τροφίμων, Β. Κιοσέγλου) Διδακτικές σημειώσεις (Χρωστικές Τροφίμων, Μ. Τσιμίδου) Διδακτικές σημειώσεις (Ευχυμικά Συστατικά, Μ. Τσιμίδου, Γ. Μπλέκας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ412
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: