ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τα συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας (υποχρεωτικά και προαιρετικά) τα οποία εφαρμόζονται στις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, καθώς, επίσης, και με τη σχετική νομοθεσία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και σχετική νομοθεσία. Υποχρεωτικά και προαιρετικά συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας τα οποία εφαρμόζονται στις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων. Σεμινάρια από ειδικούς και επισκέψεις σε σχετικούς εργασιακούς χώρους.

Βιβλιογραφία

διδακτικές σημειώσεις, διαφάνειες, επιλεγμένο βιβλιογραφικό υλικό