ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση, να 1. Συνθέτουν κάποιο πολυμερές με διάφορες τεχνικές, όπως πολυμερισμού μάζας, διαλύματος, αιωρήματος ή γαλακτώματος. 2. Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη σύνθεση πολυμερών είτε με την τεχνική του σταδιακού είτε με αυτήν του αλυσιδωτού πολυμερισμού. 3. Διακρίνουν με απλές χημικές διαδικασίες διάφορους τύπους πολυμερών καθώς και διαφόρους τύπους ινών. 4. Διενεργούν εργαστηριακές μετρήσεις ιδιοτήτων των πολυμερών, όπως το μέσο μοριακό τους βάρος, κ.α.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διεξαγωγή των ακόλουθων εργαστηριακών ασκήσεων: 1. Παρασκευή νάιλον-6,10 (με διαφασικό πολυμερισμό και την τεχνική του κορδονιού). 2. Παρασκευή αφρού πολυουρεθάνης (χρήση εμπορικών προϊόντων από δομικά υλικά). 3. Παρασκευή πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) με τεχνική πολυμερισμού γαλακτώματος και μηχανισμό ελευθέρων ριζών. 4. Παρασκευή συνθετικού ελαστικού Thiokol-A. Με τεχνική πολυμερισμού αιωρήματος και σταδιακό πολυμερισμό. 5. Παρασκευή ρητίνης ουρίας-φορμαλδεϋδης. Παρασκευή θερμοσκληραινόμενης ρητίνης και χρησιμοποίησής της ως κόλλα. 6. Ταυτοποίηση υφανσίμων ινών. Ταυτοποίηση με χημικές δοκιμασίες και με καύση διαφόρων τύπων φυσικών και συθετικών ινών. 7. Προσδιορισμός του μέσου μοριακού βάρους σε αριθμό γραμμικού πολυαιθέρα. Ανάλυση των ακραίων ομάδων (υδροξυλίων) και χρήση τους στον υπολογισμό του μέσου μοριακού βάρους πολυμερούς. 8. Προσδιορισμός του μέσου ιξωδομετρικού μοριακού βάρους πολυμερούς. Χρήση ιξωδομέτρων τριχοειδούς σωλήνα στην μέτρηση του εσωτερικού ιξώδους πολυμερούς και στη συνέχεια προσδιορισμός του μέσου μοριακού βάρους. 9. Βιβλιογραφική άσκηση. Εξοικείωση με πηγές αναζήτησης βιβλιογραφίας για κάποιο πολυμερές. Παρουσίαση των μεθόδων παρασκευής του, ιδιοτήτων και εφαρμογών του.

Βιβλιογραφία

Γ.Π. Καραγιαννίδης, Ε.Δ. Σιδερίδου, Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών. Εργαστηριακός οδηγός. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ407
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: