ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να έχει εντρυφήσει σε διάφορες διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην χημική βιομηχανία. - Να κατανοήσει τις βασικές αρχές τις θεωρίας τους και να παρατηρήσει την εφαρμογή τους στην πράξη. - Να μάθει τον χειρισμό συσκευών και υπολογιστικών εργαλείων που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις φυσικών και χημικών διεργασιών (κροκίδωση, επίπλευση, θερμοδυναμικά διαγράμματα, πύργος ψύξης, προσρόφηση υγρών-αερίων, απορρόφηση αερίων, χρόνοι παραμονής-κατανομής, μελέτη διάβρωσης)

Βιβλιογραφία

Γ. Γάλλιος, Χ. Γκότσης, Δ. Ζαμπούλης, Α. Ζουμπούλης, Μ. Κώστογλου, Ν. Λαζαρίδης, Κ. Μάτης, Π. Μαύρος, Π. Σπαθής, Κ. Τριανταφυλλίδης 2009 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εκδ. Τζιόλα