ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει τις βασικές αρχές συγχρόνων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, καθώς επίσης και να έρθει σε επαφή με βιοτεχνολογικές εφαρμογές ενζύμων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιοτεχνολογία. Τρόπος ανάπτυξης μικροοργανισμών. Βελτίωση βιομηχανικών στελεχών. Επιλογή και απομόνωση στελεχών. Κατευθυνόμενη μετάλλαξη, Βασικές αρχές ανασυνδυασμένου DNA, πρωτεϊνική μηχανική. Nουκλεάσες περιορισμού. Ανάλυση αλληλουχίας DNA. Υβριδισμός νουκλεινικών οξέων. Κλωνοποίηση του DNA. Μηχανική του DNA. Γενετική μηχανική. Εφαρμογές πρωτεινικής μηχανικής. Πρωτείνες σύντηξης. Χημική τροποποίηση της δομής των ενζύμων. Μέθοδοι καθήλωσης ενζύμων. Σύνδεση ενζύμων σε αδιάλυτους φορείς-Ενδομοριακή σύνδεση ενζύμων. Εγκλωβισμός ενζύμων σε λιποσωμάτια ή υδρόφοβα πολυμερή. Ιδιότητες των καθηλωμένων ενζύμων. Καθήλωση συνενζύμων-καθήλωση πολυενζυμικών συστημάτων. Καθήλωση κυττάρων. Κάθετη επεξεργασία ενζύμων βιομηχανικής κλίμακας. Βιοαντιδραστήρες. Χαρακτηρισμός βιοτεχνολογικών διεργασιών. Βιομηχανική παραγωγή πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών. Βιομηχανικά ένζυμα. Αξιοποίηση λιγνίνη-κυτταρίνης. Μικροβιακή ανάκτηση μετάλλων. Βιοχημικά ηλεκτρόδια.

Βιβλιογραφία

1) Δ.Α. Κυριακίδη, Βιοτεχνολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2000 2) Ι. Κλώνης, Ενζυμική Βιοτεχνολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έτος Έκδοσης: 2010, ISBN: 9789605243043