ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: • Θα γνωρίσουν πως συμμετέχουν οι οργανικοί χημικοί σε μελέτες που βρίσκονται στη διεπιφάνεια μεταξύ χημείας και βιολογίας • Θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις στη λειτουργία περιπλοκών βιολογικών συστημάτων σε μοριακό επίπεδο • Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της χημικής βιολογίας και του σχεδιασμού φαρμάκων • Θα χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία μελέτης της βιολογίας οργανικά μόρια

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οργανική χημεία βιολογικών συστημάτων. Μελέτη μηχανισμών ενζυμικών αντιδράσεων σε μοριακό επίπεδο. Χρήση ενζύμων στην οργανική σύνθεση. Συνθετικά μοντέλα ενζύμων. Μοριακή αναγνώριση. Σχεδιασμός φαρμάκων. Καταλυτικά αντισώματα. DNA, RNA, Δομή πεπτιδίων και Πρωτεϊνών, Λειτουργία Πρωτεϊνών, Γλυκοβιολογία, Πολυκετίδια και Τερπένια, Χημικός έλεγχος της μεταγωγής σήματος

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Βιοοργανική Χημεία και τη Χημική Βιολογία (David Van Vranken και Gregory Weiss)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ313
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: