ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τον πιο βασικό κλάδο της σύγχρονης οργανικής χημείας που είναι η Οργανική Σύνθεση. Η απόκτηση δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και τη σύνθεση οργανικών ενώσεων δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα για εμβάθυνση στη Χημεία και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις αρχές της Οργανικής Σύνθεσης. Αλληλομετατροπές λειτουργικών ομάδων. Ομάδες προστασίας. Οξείδωση και Αναγωγή στην Οργανική Σύνθεση. Συνθέσεις με δημιουργία δεσμού C-C. Μέθοδοι σύνθεσης κυκλικών ενώσεων. Αντίστροφη Συνθετική Ανάλυση. Ασύμμετρη Σύνθεση.

Βιβλιογραφία

Ε. Μαλαμίδου - Ξενικάκη, Σ. Σπυρούδης, «Συνθετική Οργανική Χημεία», 2012, Εκδόσεις: Α.-Σ. Δ. Γαρταγάνης, ISBN: 978-960-6859-20-5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ305
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: