ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα ιχνοστοιχεία και το ρόλο τους - γνωρίζουν το ρόλο των μετάλλων στη ζωή και στη θεραπευτική - γνωρίζουν τις κυριότερες μεταλλοπρωτεΐνες και τη σημασία τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξέλιξη της Ζωής. Στάδια εξέλιξης και ομοιόστασης. Δημιουργία βιολογικών συστημάτων. Δυναμικό οξειδοαναγωγής και βιοστοιχεία. Τα ιχνοστοιχεία in vivo. Εκλεκτική δέσμευση ιχνοστοιχείων. Συνεργιστική και ανταγωνιστική δράση ιχνοστοιχείων. Ο ρόλος των μεταλλοϊόντων στα βιολογικά συστήματα. Αλληλεπίδραση ιχνοστοιχείων με φάρμακα. Στοιχεία και ενώσεις τους που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα. Σύμπλοκες ενώσεις in vivo. Βιοανόργανη Χημεία και εφαρμογές. Μεταλλοένζυμα. Η συμμετοχή του σιδήρου σε μεταλλοπρωτεΐνες μεταφοράς ηλεκτρονίων, μεταφοράς οξυγόνου και αποθήκευσης σιδήρου. Το μολυβδαίνιο και ο ρόλος του μολυβδαινίου & σιδήρου στη νιτρογεννάση. Το μαγγάνιο και ο ρόλος του στο ένζυμο διάσπασης του ύδατος στο φωτοσύστημα II. Η συμμετοχή του ψευδαργύρου σε μη οξειδοαναγωγικά ένζυμα. Ο ρόλος του χαλκού ως ιχνοστοιχείου. Φυσικές μέθοδοι μελέτης των μεταλλοενζύμων. Αλληλεπίδραση μεταλλικών ιόντων και συμπλόκων ενώσεων με τα νουκλεϊνικά οξέα και άλλα βιομόρια.

Βιβλιογραφία

Δ. Κεσίσογλου, Γ. Ψωμάς, «Βιοανόργανη χημεία»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ301
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: