ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥς ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗς ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΛΠ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη Αρχαιομετρία. Αρχαιολογικά Υλικά και τεχνολογία: Λίθοι (οψιανός, χαλαζίας, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, μάρμαρα, κλπ.), ξύλο, δέρματα, οικοδομικά υλικά, κεραμικά, γυαλιά, υαλώματα, σμάλτα, χρώματα, μέταλλα, και λοιπά υλικά και αντικείμενα. Διερεύνηση προέλευσης αρχαιολογικών ευρημάτων, διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής. Μέθοδοι χρονολόγησης: χημικές μέθοδοι (χρονολόγηση οστών και απολιθωμάτων), πυρηνικές και ραδιοχημικές μέθοδοι. Επίδραση του περιβάλλοντος στα αρχαιολογικά ευρήματα, διάβρωση, αλλοιώσεις και φθορές. Στοιχεία συντήρησης και αποκατάστασης. Έλεγχος αυθεντικότητας. Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές στην ανάλυση λίθων, κεραμικών, γυαλιών, μετάλλων, χρωμάτων, οικοδομικών υλικών. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ210
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: