ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να εξοικειωθούν με πειράματα κολλοειδών συστημάτων διασποράς Να αντιληφθούν τη σημασία των κολλοειδών στην καθημερινή ζωή από τις εφαρμογές τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χημεία διεπιφανειών, θερμοδυναμική διεπιφανειών. Επιφανειακή τάση και τεχνικές μέτρησης της. Μονοστοιβάδες. Τασενεργές ουσίες. Κολλοειδείς δομές σε διαλύματα τασενεργών ουσιών, μικκύλια (δομή, κρίσιμη συγκέντρωση σχηματισμού μικκυλίων, αριθμός συναρμογής, διαλυτοποίηση, σημασία σε βιομηχανικές και βιολογικές διεργασίες). Σταθερότητα κολλοειδών (θεωρία DLVO, κινητική της συσσώρευσης). Ηλεκτροκινητικά φαινόμενα και προσδιορισμός του ζ-δυναμικού. Εφαρμογή των φασικών διαγραμμάτων στα κολλοειδή. Γαλακτώματα (Παρασκευή, μελέτη ιδιοτήτων, σταθερότητα, αποσταθεροποίηση). Μικρογαλακτώματα.

Βιβλιογραφία

Διεπιφανειακά φαινόμενα και κολλοειδή» Κ. Παναγιώτου, Εκδόσεις Ζήτη, ΙSBN 960-431-455-6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ206
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: