ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

-Να κατανοεί τη θεωρία και τη λειτουργία των ηλεκτροχημικών στοιχείων. -Να κατανοεί τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά ποιότητας των Ηλεκτροχημικών Τεχνικών Ανάλυσης (αγωγιμομετρία, ποτενσιομετρία, πεχαμετρία, κουλομετρία, βολταμμετρία, αμπερομετρία ). -Να εφαρμόζει τις παραπάνω τεχνικές στη χημική ανάλυση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αγωγιμομετρικές, ποτενσιομετρικές τιτλομετρήσεις. Κουλομετρία. Βολταμμετρία - αμπερομετρία. Ηλεκτροχημικοί βιοαισθητήρες. Αναλυτικές εφαρμογές ηλεκτροχημικών τεχνικών σε δείγματα βιολογικού, περιβαλλοντικού, φαρμακευτικού ενδιαφέροντος καθώς και σε δείγματα τροφίμων και ποτών. Μορφοειδικός προσδιορισμός μετάλλων με ηλεκτροχημικές τεχνικές.

Βιβλιογραφία

1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ204
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή/Εαρινή

Διδάσκοντες: