ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: - δημιουργούν και επεξεργάζονται βίντεο, ήχου και τρισδιάστατων αλληλεπιδραστικών μοριακών γραφικών. - να αναπτύσουν πολυμεσικό υλικό - να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης μαθημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές χρήσης πολυμέσων. Βίντεο, ήχος και τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά μοριακά γραφικά. Τα πολυμέσα και οι προσομοιώσεις στη διδασκαλία της Χημείας. Εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και προσομοιώσεων. Εκπαιδευτικές Πύλες. Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Συστήματα διαχείρισης μαθημάτων. Αξιολόγηση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις και υλικό διδασκόντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ107
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: