ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα είναι ικανοί Να αντιλαμβάνονται την συμπεριφορά της ζήτησης Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων Να κατανοούν στον πραγματικό κόσμο πως λειτουργούν οι αγορές των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Θεωρία της ζήτησης Θεωρία της παραγωγής Αριστοποίηση συμπεριφοράς μιας επιχείρησης Θεωρία του κόστους Μορφές αγοράς (Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο,ολιγοπώλιο)

Βιβλιογραφία

• Νίκου Βαρσακέλη, Μικροοικονομική: Θεωρία, Εφαρμογές, Ασκήσεις" Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΕΗΟ13
ETCS: 3
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: