ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1. Είναι εξοικιωμένοι με τα δομικά χαρακτηριστικά λιπιδίων, πρωτεϊνών και υδατανθράκων που περιέχουν τα τρόφιμα. 2. Είναι εξοικιωμένοι με το ρόλο του νερού στις χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα. 3. Γνωρίζουν τη σημασία της παρουσίας των μακροθρεπτικών συστατικών στα τρόφιμα από τεχνολογική, διατροφική και αναλυτική άποψη. 4. Κατανοούν τη συμβολή των μακροθρεπτικών συστατικών στις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία, το μαγείρεμα και την αποθήκευση των τροφίμων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μακροθρεπτικά συστατικά τροφίμων (νερό, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια): Δομικά χαρακτηριστικά. Φυσικές και χημικές ιδιότητες. Ρόλος στις λειτουργίες του οργανισμού. Συμβατικές πηγές. Τεχνο-λειτουργικές ιδιότητες. Επίδραση της επεξεργασίας και της αποθήκευσης. Επιπτώσεις του μαγειρέματος. Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Βιβλιογραφία

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις που αναρτώνται στο e-learning) Βασίλειος Κιοσέογλου, Καθηγητής Μαρία Τσιμίδου, Καθηγήτρια Γεώργιος Μπλέκας, Αναπλ. Καθηγητής Οκτώβριος 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Η04
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: