ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι φοιτητές γενικά θέματα γεωλογίας και γωχημείας, όπως: •Η σημασία των γεωλογικών φαινομένων και πώς επηρεάζουν τη ζωή μας •Οι φυσικοί και οι ορυκτοί πόροι και ο ρόλος που παίζουν στον πολιτισμό, στην οικονομία και στην ανάπτυξη •Η ιστορία και η εξέλιξη της Γης μέσα από τα γεωλογικά φαινόμενα και τα απολιθώματα •Η κατανομή των χημικών στοιχείων στο Σύμπαν και στη Γη •Οι εφαρμογές της γεωχημείας •Η περιβαλλοντική γεωχημεία και η σχετική Νομοθεσία για το περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γεωλογία και Νερό. Σεισμοί. Φυσικές καταστροφές. Τεχνικά Εργα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κλιματικές Συνθήκες. Ορυκτός Πλούτος. Κατανομή χημικών στοιχείων στο Σύμπαν. Δομή και χημική σύσταση της Γης. Γεωχημική ταξινόμηση στοιχείων. Γεωχημεία πετρωμάτων. Εφαρμογές γεωχημείας. Περιβαλλοντική γεωχημεία. Νομοθεσία και περιβάλλον.

Βιβλιογραφία