ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ( Πείραμα Michelson- Morley, Μετασχηματισμός Lorentz, φαινόμενο Doppler ) ΦΩΤΟΝΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ (Μέλαν σώμα, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Laser, Παραγωγή και σκέδαση ακτίνων Χ) Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (Περίθλαση Ηλεκτρονίων, Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, Κυματοσυναρτήσεις, αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg) ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Πηγάδια δυναμικού, Φράγματα Δυναμικού, φαινόμενο σήραγγας, Αρμονικός ταλαντωτής) ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Άτομο Υδρογόνου, Φαινόμενο Zeeman, Spin, Φάσματα ακτίνων Χ) ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ (Είδη μοριακών δεσμών, Δομή των Στερεών, Ενεργειακές ζώνες, Ημιαγωγοί, Υπεραγωγιμότητα) ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Ραδιενέργεια, Χρόνοι Ημιζωής, Βιολογικές επιδράσεις της ακτινοβολίας, Πυρηνική Σχάση, Σύντηξη) ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (Θεμελιώδη σωματίδια, Επιταχυντές σωματιδίων και Ανιχνευτές, Quark, Διαστελλόμενο σύμπαν)

Βιβλιογραφία

Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη Φυσική ΤΟΜΟΣ Γ' Sears Zemansky,H.D. Young and R.A. Freedman (Μετάφρ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ (2012)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Β06
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: