ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χρήση ελεύθερου λογισμικού, του Mathematica και του Excel για τη λύση εφαρμοσμένων μαθηματικών προβλημάτων Χημείας και την ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση εργαστηριακών πειραματικών δεδομένων.

Βιβλιογραφία

SCHAUM'S MATHEMATICA, EUGENE DON, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2005, ISBN 960-209-961-5.