ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να κατανοούν την βασική ειδική γλώσσα και ορολογία της Χημικής Επιστήμης, να διαβάζουν και να γράφουν χημικούς τύπους,χημικές ενώσεις και χημικές εξισώσεις, να περιγράφουν τον εξοπλισμό του χημικού εργαστηρίου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Aυθεντικά κείμενα από διάφορα κειμενικά είδη της Χημείας που αφορούν στα παρακάτω θέματα: Η Ύλη, Μετρήσεις, Περιγραφή σχημάτων, Ο περιοδικός πίνακας, Χημικοί τύποι, Ονοματολογία, Ανάγνωση χημικών εξισώσεων, Χημικές αντιδράσεις, Ταξινόμηση στερεών, Εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου, Ασφάλεια στο εργαστήριο, Τεχνικές εργαστηρίου, Μεταβολές κατάστασης ή μεταβολή φάσης, Οξέα, βάσεις και άλατα, Διαλύματα, Διήθηση, Το μικροσκόπιο. Τα κείμενα συνοδεύονται από δραστηριότητες εξάσκησης στο χημικό λεξιλόγιο.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Α01
ETCS: 2
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: