Παρακάτω επισυνάπτονται η ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους
2019-2020, καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα
Χημείας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ