Η Μονάδα Αριστείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) καλεί όσα μέλη της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής κοινότητας ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοση τους στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα. 

Η Μονάδα θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία στην διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο ΑΠΘ.

Όσα μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επεξεργασία προτάσεων, μπορούν να δουν τις σχετικές θεματικές και αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο Κάλεσμα.

Κάλεσμα για συμμετοχή στη Μονάδα Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού_ΑΠΘ