Σας προωθούμε μέσω του παρακάτω συνδέσμου το ενημερωτικό δελτίο από το International Association of Universities στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, που περιέχει πληροφορίες για τα τελευταία νέα και τις δράσεις της IAU.

https://2ogpj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/aBZoSRz0U7Cir9O7rQsFL9nnSlB_HtDrNPqECrsKiiEkLRoQypa4LuZLw-IfRxGkXo50cz1OljHjcYm0oqyvF-b0T8OfkiIiRHC5Iy15KCleVFIs