Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 στους ακόλουθους κλάδους:

MSc Επιστήμη Προσομοιώσεων και Δεδομένων (MSc Simulation and Data Science)
Πληροφορίες για το πρόγραμμα 

MSc/MPhil Περιβαλλοντικές Επιστήμες (MSc/MPhil Environmental Sciences)
Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία:

  • να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών
  • να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές
  • να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες

Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποτροφίες προσφέρονται με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον των φοιτητών να σπουδάσουν στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου.

Φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια από τις γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας που προσφέρει το Ινστιτούτο μέσω προγραμμάτων βοηθού έρευνας (research assistantships) ή εργασίας-σπουδών (work-study).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τόσο κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο όσο και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Καταληκτική ημερομηνία: 1 Ιουνίου, 2019
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την πλήρωση των θέσεων σε κάθε πρόγραμμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και για την υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ηλεκτρονική διεύθυνση office.school@cyi.ac.cy ή και τηλεφωνικώς στο 22208614.

Simulation and Data Science

Environmental Sciences