Η οργανωτική επιτροπή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Γενικό Χημείο του Κράτους διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα η οποία επικεντρώνεται στις επιστημονικές δραστηριότητες του Χημείου του Κράτους (εσωκλείεται πρόσκληση).

«Η Χημεία και η σημασία της για την ανθρώπινη υγεία»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  – 17 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΥ 10πμ – 14:30μμ

Αμφιθέατρο ΙΙΒΕΑΑ, Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα

Οργανωτική Επιτροπή

·       Δρ. Ευγενία Λαμπή, Διευθύντρια Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών
·       Δρ. Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, Ερευνητής Α’, Τομέα Φαρμακολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών
·       Δρ. Δέσποινα Τσίπη, Διευθύντρια Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών
XHMEIO IIBEAA HMERIDA DEC30th