Το Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2019.  Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη της επιστήμης της συντήρησης αρχαιοτήτων και η σημαντική της συνεισφορά στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το αντικείμενο της συντήρησης, να ενημερωθεί για το επάγγελμα, για το εργασιακό περιβάλλον και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό των εργαστηρίων του. Σκοπός είναι η διαδραστικότητα με το κοινό και τους μαθητές μέσω παρουσίασης εξειδικευμένων θεμάτων και συζήτησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2019