ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να συμπληρώνετε τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων-διδασκόντων μέχρι 23 Ιανουαρίου 2022.

 

Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Η/Υ ή κινητού κάνοντας είσοδο στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Στη συνέχεια επιλέγεται το μάθημα που θα αξιολογήσετε.

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του τμήματος Χημείας. Η αποτύπωση της εμπειρία σας και η διατύπωση προτάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας.