Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες (10ο εξάμηνο και άνω) που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την Τετάρτη 3 Μαΐου 2020, 15:00-18:00, να συμμετάσχουν σε προφορική εξέταση μέσω του συνδέσμου  https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/eczss/5L4TQX2Q .


( Παρακαλούνται να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Χρήστη στο: https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome και να κατεβάσουν (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) το skype for business app για web , αν δεν συνδέονται αυτόματα.)
Για καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούνται να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στις διευθύνσεις eczss@chem.auth.gr και 
thpapader@outlook.com .