Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει υποτροφία χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Αίτηση Χατζόπουλος 2018_19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 2018_19

Προκήρυξη Χατζόπουλος 2018-19