Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ συμμετέχει στο έργο “Green” Employment in the Management of Biowastes (GreenCrew) (link:  https://www.serres.gr/greencrew/el/green-crew/)  που εντάσσεται στα πλαίσια του Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. Το έργο υλοποιείται με Συντονιστή τον Δήμο Σερρών και συμμετέχοντες εκτός απο το Τμήμα Χημείας, τον Δήμο Νέστου και τον Δήμο του Blagoevgrad στην Βουλγαρία.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης «πράσινων» βιολογικών αποβλήτων (κυρίως αγροτικής βιομάζας).
  • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, που επιδιώκει συλλογικό κέρδος και εξυπηρετεί γενικά κοινωνικά συμφέροντα.
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών συγκομιδής, διερεύνηση της χρήσης της βιομάζας και ανάπτυξη πρωτοκολλών κομποστοποίησης και ανάλυσης των πρώτων υλών (βιομάζας) και του παραγόμενου κομπόστ. Αυτές οι πρακτικές διαχείρισης αρχικά θα αναπτυχθούν σε επίπεδο Δήμων και εργαστηρίου (όσον αφορά στις αναλύσεις), αλλά μπορούν να επεκταθούν και σε περιφερειακό επίπεδο.
  • Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων φορέων και ατόμων (αγροτών, ιδιωτών) της Περιφέρειας σχετικά με τις πιθανές νέες οικονομικές δραστηριότητες που προσφέρουν πολλαπλά κέρδη: οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Περισσοτέρες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.serres.gr/greencrew/el/green-crew/#