Οι παραδόσεις του μαθήματος «Φυσική Χημεία ΙΙΙ» για τους φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο Νέου Χημείου.