Οι παραδόσεις του μαθήματος «Φυσική Χημεία ΙΙΙ» για τους φοιτητές του 2ου
έτους του Τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 στις 11:00
π.μ.

Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα
Zoom μέσω του συνδέσμου:
https://authgr.zoom.us/j/95831387732?pwd=OFBJVVdPSWcwbmd0ZlAyWGMwRVdvZz09