Η έναρξη του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (μάθημα κατεύθυνσης) για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου θα γίνει την Παρασκευή 16-10-2020. Το μάθημα θα γίνεται διαδικτυακά σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος, δηλαδή κάθε κάθε Δευτέρα 16.00 – 18.00 και Παρασκευή 15.30 – 17.30.