ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  θα ξεκινήσουν
την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη, ώρα 18.00 – 20.00
Παρασκευή, ώρα 18.00 – 20.00

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά (skype for business) και ο σύνδεσμός για τη συμμετοχή σας είναι:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pgkizis/XZE440F7

Από το Εργαστήριο