Οι παραδόσεις του μαθήματος Φαρμακευτική Χημεία θα συνεχισθούν με διδασκαλία εξ αποστάσεως. Οι διαλέξεις που αφορούν την ύλη της κ. Χατζηπαύλου-Λίτινα  θα γίνονται τις ώρες που προβλέπει το Πρόγραμμα Διδασκαλίας ξεκινούν την Δευτέρα  30/3/2020 στις 1-3 μμ και οι φοιτητές μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω του συνδέσμου:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/hadjipav/I2KU61PG

Οδηγίες χρήσεως του Scype for Business θα βρείτε εδώ:

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

 

Η διδάσκουσα Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα