Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Κ106 –Παιδαγωγικά (αναφέρεται ως «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» στο Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) ότι ο χώρος εξετάσεων θα είναι το Αμφιθέατρο Α στο νέο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ώρα 4:15-6:45 το απόγευμα, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου.

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Χημείας έχουν δηλώσει κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 το μάθημα Κ106 –Παιδαγωγικά και το μάθημα Κ203- Μέθοδοι διαχωρισμού στη Χημική Ανάλυση, και μόνον αυτοί (με βάση κατάσταση φοιτητών), λόγω του ότι οι εξετάσεις των δύο μαθημάτων θα συμπέσουν, θα εξεταστούν στο Κ106- Παιδαγωγικά την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020, στο Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής, στην Αίθουσα 111 στις 4:00 το απόγευμα. Τονίζεται ότι οι φοιτητές που δεν περιέχονται στην ανωτέρω κατάσταση,  αυτών, δηλαδή,  που έχουν δηλώσει και τα δύο μαθήματα κατά το παρόν εξάμηνο, δε θα μπορούν να εξεταστούν στις 7-2-2020.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.