Οι εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές της Οικονομίας» «Στοιχεία Οικονομίας» θα διεξαχθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 ώρα 09.00 μέσω e-learning.

Από το γραφείο του καθηγητή

Ν.Βαρσακέλη