Εξετάσεις Ιουνίου 2020
Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων [K411]

Η εξέταση στο μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα γίνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00-18:00. Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα επιτηρείται ταυτόχρονα μέσω της εφαρμογής Skype for business.

Παρακαλούμε να διαβάσετε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τα παρακάτω:

  • Η εξακρίβωση των στοιχείων των συμμετεχόντων στην εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής Skype for Business, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
  • https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/steord/5CP9WO8M
  • Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά στο Skype for Business ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο (τουλάχιστον 24 ώρες πριν): https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome
  • Η διαδικασία ταυτοποίησης περιλαμβάνει κάμερα και μικρόφωνο σε λειτουργία και επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή του Βιβλιαρίου σπουδών και οπωσδήποτε της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να γράψουν στο chat ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΕΜ (Το αρχείο chat αποθηκεύεται ως αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση). Η μη σύνδεση με αυτόν τον τρόπο συνεπάγεται απόρριψη του αποτελέσματος εξέτασης
  • Τα θέματα θα ανακοινωθούν προφορικά από τους διδάσκοντες και θα απαντηθούν χειρόγραφα από τους εξεταζόμενους σε λευκή κόλλα.
  • Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης θα είναι 1,5 ώρα.
  • Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες.
  • Το γραπτό θα φωτογραφηθεί μέσω συσκευής smart phone ή άλλης εφαρμογής του Η/Υ και η φωτογραφία (αρχείο jpeg, μέγεθος <5ΜΒ) θα αποσταλεί στη διεύθυνση foodchem.auth@gmail.com εντός 10 λεπτών από το πέρας της εξέτασης.

Καλό θα είναι να συνδεθείτε 30 λεπτά νωρίτερα (14:30) ώστε να υπάρχει περιθώριο ταυτοποίησής σας για να μην ενοχλείσθε κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι διδάσκουσες

Μαρία Τσιμίδου
Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου
Στέλλα Ορδούδη