Οι εξετάσεις του μαθήματος Ιστορία και Επιστημολογία (17-9ου) καθώς και του μαθήματος Φυσικές Μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία (26-9ου), θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες που ορίζει το γνωστοποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων.
Η κάθε εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου της πλατφόρμας e-learning και μέσω των αντίστοιχων κουίζ.
Η εγγραφή των φοιτητών στα συγκεκριμένα μαθήματα μπορεί να γίνει από τώρα μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων.
Τα κουίζ θα είναι προσβάσιμα την ημέρα των εξετάσεων και από 8 πμ έως 11 μμ.
Αν υπάρξει πρόβλημα στην αυτοεγγραφή των φοιτητών, παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με τον κ. Ακρίβο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.