Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν την Παρασκευή 25/9 στις εξετάσεις του μαθήματος  Μοριακή Κυτταρική Βιολογία-Έλεγχος Μεταβολισμού (Κωδικός Κ310) και  Έλεγχος Μεταβολισμού (Κωδικός ΕΧΟ436) θα πρέπει να στείλουν στον Θωμά Γιαννακούρο (giannako@chem.auth.gr) ΕΩΣ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 ένα μήνυμα που να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η αποστολή του μηνύματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, δεν αρκεί οποιαδήποτε άλλη δήλωση στη Γραμματεία ή στο ΚΗΔ.