Για τις εξετάσεις σας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης e-learning και το skype for business διαθέσιμες μέσω του ΑΠΘ. Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Τονίζεται ότι το παρόν μήνυμα αφορά τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

Για οδηγίες συμβουλευτείτε το παρακάτω αρχείο:

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ