ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί μέσω e-learning και θα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, το μάθημα «Ορολογία Χημείας- Αγγλικά»/«Αγγλικά για τη Χημεία» εξετάζεται στις 30/6/2020 και ώρα 11.00π.μ. Η εξέταση θα έχει διάρκεια μικρότερη από 60 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τις ενότητες 1-15 του τεύχους των σημειώσεων ‘English for Chemistry’ που διατίθεται από το κατάστημα «Ξηρογραφία» Μελενίκου 3.

Για τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά IV η εξέταση θα γίνει μεσω e-learning και θα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι εξεταζόμενοι των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα vkazamia@lance.auth.gr για να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους.

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Βασιλεία Καζαμία