Για την προσέλευση στις εξετάσεις είναι απαραίτητο:

  1. Να έχει δηλωθεί το μάθημα ηλεκτρονικά (όταν έγιναν οι δηλώσεις των μαθημάτων το Φεβρουάριο 2019)
  2. Να προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, το μάθημα «Ορολογία Χημείας- Αγγλικά» εξετάζεται στις 28/6/2019 και ώρα 12.00 στο μεγάλο Αμφιθέατρο.

Την ίδια μέρα και ώρα -28/6/2019 στις 12.00- εξετάζονται και τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά IV.

Η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τις ενότητες 1-15 του τεύχους των σημειώσεων ‘English for Chemistry’ που διατίθεται από το κατάστημα «Ξηρογραφία» Μελενίκου 3.

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Βασιλεία Καζαμία