Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Σύνθεση
(K305) για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθεί την Τρίτη 9-6-2020, 15:00-18:00.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με 2 ηλεκτρονικά quiz μέσω της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ. Tο πρώτο quiz (διάρκειας 45 λεπτών) θα διεξαχθεί μεταξύ 15:00-16:30 και θα αφορά στις ενότητες που διδάχθηκαν από τον κ. Ζωγράφο. Το δεύτερο quiz (διάρκειας 45 λεπτών) θα διεξαχθεί μεταξύ
16:30-18:00 και θα αφορά στις ενότητες που διδάχθηκαν από τον κ. Κουμπή.
Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για τα quiz που θα διεξαχθούν.

• Συνιστάται η χρήση Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποφύγετε τη χρήση Internet Explorer.
• Μην απενεργοποιείτε τη χρήση cookies για το δικτυακό τόπο elearning.auth.gr.
• Μην απενεργοποιείτε τη javascript στον browser.
• Μην παραμείνετε ανενεργοί για πάνω από δύο ώρες στη σελίδα εκτέλεση του Κουίζ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει αυτόματη έξοδος από το δικτυακό τόπο του elearning.
• Οι λανθασμένες απαντήσεις αξιολογούνται με ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα quiz δεν επιτρέπουν την επιστροφή σε ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί. Να είστε σίγουροι για τις απαντήσεις σας πριν προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση.
• Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεται τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Οι διδάσκοντες

Αλέξανδρος Ζωγράφος
Αλέξανδρος Κουμπής