Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων με κωδικό ΥΧΟ421 θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, 15:00-18:00.

Η εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής Skype for Business. Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά στην εφαρμογή αυτή ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο (τουλάχιστον 1 μέρα πριν):
https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει τη μέρα της εξέτασης να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/akoumbis/XDOYH7JE

Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτετε κάμερα και να έχετε την ώρα της εξέτασης μαζί σας το πάσο σας, κόλλες αναφοράς, στυλό και αριθμομηχανή.

Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση
3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

 

Οι διδάσκοντες

Αλέξανδρος Κουμπής
Ιωάννης Λυκάκης