Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι (Υ18 και ΥΧΥ352):

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως έχουν όσοι έχουν ήδη δηλώσει μέσω του ΚΗΔ, την πρόθεσή τους να εξεταστούν, έχουν διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες συμμετοχής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας και συμφωνούν με αυτές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ συμβουλευτείτε το συνημμένο:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι Υ18 και ΥΧΥ352