Η εξέταση στο μάθημα “Μοριακή Μοντελοποίηση” θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουνίου 2019 με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΜΗΜΑ 1: 12:00 – 13:30 (Dimari, Heben και από Αθανασίου έως Νερσεόσοβα)

ΤΜΗΜΑ 2: 13:30 – 15:00 (Από Παπαγιάννη έως Χύτα)

Όσοι για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και επιθυμούν να εξετασθούν στην ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα (24 Ιουνίου, 12:00) πρέπει να το δηλώσουν στον κ. Χαριστό (Γραφείο 433, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, 11:00-13:00).

Οι διδάσκοντες