Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτήτριες και φοιτητές (10ο εξάμηνο και άνω) που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα Η09  ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (τρέχοντος προγράμματος σπουδών) καθώς και στα μαθήματα παλαιού προγράμματος σπουδών, ΥΧΥ341 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ και ΥΧΥ441 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΣ την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, 15:00-18:00, να συμμετάσχουν σε γραπτή εξ’αποστάσεως εξέταση με τη χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού λογαριασμού τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενον αρχείο.

Για τη σύνδεση τους παρακαλούνται να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Χρήστη – Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση (φοιτητές) στο: 

https://it.auth.gr/el/node/4953

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει ηλεκτρονική δήλωση (που έλαβαν κεντρικά από το ΚΗΔ, ΑΠΘ), πριν από τη συμμετοχή τους, ότι ενημερώθηκαν για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πλέον του υπολογιστή ή laptop, μικρόφωνο, ακουστικά και κάμερα) και τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της Συγκλήτου 3021/26-5-2020 (https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_i.pdf). Απαιτείται οι φοιτητές να έχουν σε άμεση χρήση φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, κόλλες αναφοράς Α4, στυλό, υπολογιστική μηχανή.

Για καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης παρακαλούνται να δηλώσουν οριστική πρόθεση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις sazou@chem.auth.gr, eczss@chem.auth.gr,  και dtsiplak@chem.auth.gr μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020. Θα προηγηθεί δοκιμαστική σύνδεση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 19.00-20.00 και ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Η εξέταση θα περιλαμβάνει και χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων elearning.auth.gr με την οποία οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η09 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-3