Η εξέταση στο μάθημα Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ώρα 09:00-11:00 με quiz μέσω της εφαρμογής elearning.

Αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος θα βρείτε στο συνημμένο:

Εξέταση Μαθήματος; Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι