Καλούνται οι φοιτητές που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου στην ορκωμοσία, που θα γίνει Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., να προσέλθουν στη Γραμματεία προκειμένου να καταθέσουν αίτηση από 3 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2019  και ώρα         12:00  – 13:30 μ.μ.

 ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 1. Αίτηση ορκωμοσίας, με την οποία ο φοιτητής θα ζητάει τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά που του χρειάζονται.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Συμπληρωμένο το έντυπο της Ένωσης Eλλήνων Xημικών.
 4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (Iσόγειο Nέου Xημείου) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κανένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη.
 5. Βεβαίωση Διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες Α.Π.Θ. των φοιτητών που  διαμένουν σ’ αυτές.
 6. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Σπουδών.
 7. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον ο φοιτητής είχε ζητήσει και είχε πάρει την κάλυψη αυτή από το A.Π.Θ.).
 8. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής ΤαυτότηταςΠάσο εφόσον ο φοιτητής έχει.
  (Σε περίπτωση απώλειας της ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία Yπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι την έχασε).
  Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται εφόσον ο φοιτητής βρίσκεται μέχρι και το 6ο έτος σπουδών.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται για την ορκωμοσία των φοιτητών δωρεάν:

 1. Δύο (2) αντίγραφα πτυχίου για ελληνικές ή ξένες αρχές
 2. Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άνδρες)

Για κάθε ένα επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής ή Η/Υ απαιτείται παράβολο 6 ευρώ για το καθένα.

Για τη μεμβράνη πτυχίου απαιτείται ένα παράβολο 32 ευρώ.

(Προσοχή!!! Tα παράβολα για τη μεμβράνη και τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
Tα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογαριασμού 5272041780361-Δικαιούχος Α.Π.Θ.)

Σημείωση:                                                             

 1. Όσοι  φοιτητές έχουν κάνει “Πρακτική Άσκηση” την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία.
 2. Όσοι φοιτητές (εισακτέοι έως 2009-2010) έχουν επιπλέον διδακτικές μονάδες,  από τις  μονάδες  που  απαιτούνται  για  τη  λήψη του  πτυχίου τους και δε  θέλουν να εξεταστούν  σ’ αυτά  τα μαθήματα ή αν τα έχουν  ήδη περάσει  και δε θέλουν  να μετρήσουν οι βαθμοί  αυτοί  στο βαθμό του  πτυχίου τους,  θα  πρέπει να το δηλώσουν στη  Γραμματεία του Τμήματος μαζί με το όνομά τους για την ορκωμοσία.  
 3. Οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πρέπει να το δηλώσουν.
 4. Οι φοιτητές που θέλουν να ορκιστούν με ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΚΟ το δηλώνουν με την αίτησή τους.

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται έστω και εάν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των μαθημάτων.

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη  παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

entipo enosi ximikon