Η φωτογραφία που θα ανεβάζετε στο σύστημα θα είναι φωτογραφία προσώπου, τύπου ταυτότητας σε ουδέτερο φόντο και θα καλύπτεται όλο το πλαίσιο. Παράδειγμα σαν και αυτήν που φέρνετε στην γραμματεία κατά την εγγραφή σας. Πολύ προσοχή να βεβαιώνεστε ότι έχετε υποβάλει το αίτημα. Επίσης η ημερομηνία εγγραφής σας είναι η ημερομηνία που δέχεστε το μήνυμα στο κινητό σας και όχι η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών σας.