Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας (5ο εξάμηνο) ότι λόγω του covid-19 η άσκησή τους στο μάθημα «Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ» θα γίνεται σε ομάδες κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 8:30 -12:30 το πρωί, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΧΙΙ (έναρξη 2020)